Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


08.10: Ny gassisk konsul i Norge

Advokat Erik Andreas Øyen er ny gassisk konsul i Norge. Etter en lang prosess fikk han i slutten av forrige uke sitt eksekvatur. Dette innebærer at gassiske myndigheter gjennom diplomatiske kanaler har presentert ham som sin kandidat til dette honorære vervet og at den norske utenriksministeren skriftlig har godkjent dette på vegne av den norske stat. Bestemmelser om eksekvatur er nedfelt i Wienkonvensjonen om konsulære forbindelser av 1963.  

Konsul Øyen har bodd deler av oppveksten på Madagaskar og er utdannet jurist. Han har advokatkontor i Oscarsgate 27 i Oslo. Det vil i tiden fremover skjer en gradvis overføring av oppgaver fra generalkonsul Finn Andresen i Drammen til det nye konsulen i Oslo. Kontaktinformasjon finner en foreløpig på advokatkontorets hjemmeside: www.adv-oyen.no

 

AMB 08.10.18