Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


27.02: Midlertidig stans i veikontroller

Veipolitiet er den yrkesgruppen som skårer dårligst på opinionsundersøkelser om korrupsjon. For en tid tilbake tok selveste statsministeren to politikonstabler og to gendarmer på fersk gjerning lengst nord på Madagaskar. Nå ønsker regjeringen å rydde opp. På et regjeringsmøte for noen dager siden ble det vedtatt en midlertidig stans i veikontrollene. Begrunnelsen er at det er for mange klager på unødvendig trakassering og at regjeringen nå ønsker å få plass nye kontrollsystemer.

Fagforeningen til veipolitiet går sterkt ut mot vedtaket i regjeringen. Lederne i fagforeningen krever å få legge frem sin versjon overfor sikkerhetsminister Rafanomezantsoa Roger. De mener at det allerede er iverksatt mange tiltak for å redusere korrupsjon ved veikontrollene. Fagforeningsleder Louis Rakotoarisoa sier ifølge avisen L'Express at ”det er feil av regjeringen å initiere en midlertidig stans i veikontrollen, en burde heller fokusere på full stans i korrupsjonen”.

Det blir spennende å se om det blir et reelt oppgjør med korrupsjonen langs veiene. De som kjører minibusser med betalende passasjerer mellom Antananarivo og Morondava forteller at det er vanlig å måtte smøre veipolitiet opptil ti ganger på denne strekningen.

 

AMB 27.02.19