Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


23.02: Afrobarometers nye levekårsundersøkelse

Afrobarometer er en levekårsundersøkelse som gjennomføres i trettisju afrikanske land. Denne undersøkelsen koordineres av vitenskapelige miljøer i Ghana, Benin, Sør-Afrika og Kenya. Første runde var i 1999, og syvende runde ble gjennomført i perioden 2016-2018. For Madagaskar sin del ble den siste undersøkelsen realisert i perioden januar-mars 2018, og resultatet ble offentliggjort for et par dager siden.

100 spørsmål ble stilt til 1.200 personer i den siste undersøkelsen på Madagaskar. Omlag 80% av de intervjuede bor på landsbygda, mens 20% har bopel i byer. Spørsmålene kretset rundt økonomi, korrupsjon, demokrati, informasjonstilgang og helsetilbud.

Noen eksempler fra undersøkelsen:

Halvparten av de spurte har ikke tilgang til helsetjenester der de bor eller i passe gåavstand. Omlag 70% forteller at de selv eller en representant for deres nærmeste familie, har opplevd å ikke få den helsebehandling eller de medisiner de trenger i løpet av de siste tolv månedene. Hele 40% av de intervjuede mener at helsetilbudet er blitt dårligere de siste årene. Bare de rikeste har en opplevelse av at deres tilgang til helsetjenester er blitt bedre.

57% av de de intervjuede hører regelmessig på radio, mens 27% ser på fjernsyn minst en gang i måneden. 20% får informasjon gjennom aviser en gang i måneden eller oftere, mens 9% sier at de har kontoer på sosiale medier.

På spørsmål om hvilken yrkesgruppe en regner som mest korrupt, kommer politi og gendarmer dårligst ut. Deretter følger dommerstanden, og på tredje plass havner parlamentarikerne. - Det er tankevekkende at de folkevalgte har så dårlig omdømme. Dette kan de stemmeberettigede gjøre noe med allerede i parlamentsvalget i slutten av mai i år.

69% av befolkningen frykter represalier hvis de anmelder andre for korrupsjon. Hele 87% har imidlertid en positiv vurdering av antikorrupsjonsorganet BIANCO.

 

AMB 23.02.19, revidert 24.02.19