Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


12.09: Høytidelig protokollsignering

Under en høytidelig seremoni i presidentpalasset på Iavoloha signerte president Hery Rajaonarimampianina og overgangspresident Rivo Rakotovao protokollen om midlertidig overdragelse av embetsfunksjoner i dag. Dette skjedde i nærvær av regjering, ambassadører, generalkonsuler, kirkeledere og andre spesielt inviterte. Begge de to hovedpersonene holdt taler på gassisk og fransk. Det var egentlig lite pomp og prakt, men denne spesielle seremonien ble avsluttet med snitter, kaker og grillspyd i en av de vakre salene i palasset. 

Det er tydelig at det har vært jobbet mye med formalitetene rundt denne overdragelsen av embetsfunksjoner de siste dagene. Mange spekulasjoner og mye sprikende informasjon har blitt formidlet etter at president Rajaonarimampianina erklærte sin avgang. Det er verdt å merke seg at Rajaonarimampianina fortsatt ble titulert som president på Iavoloha i dag. Han er imidlertid fratatt presidentens makt og myndighet de siste fire månedene av sin presidentperiode for å kunne stille til gjenvalg. Overgangspresident Rakotovao, som egentlig har embetet som senatspresident, la ikke skjul på at han har begrensede fullmakter. Han uttrykte i sin tale også stor annerkjennelse overfor president Rajaonarimampianina for at han har valgt å trekke seg tilbake fra sin maktposisjon før presidentperioden er over, i respekt for landets grunnlov. Overgangspresidenten understreket at den valgte presidenten er en veiviser for mange andre når det gjelder forståelsen av grunnleggende republikanske og demokratiske verdier.

Det hører til sjeldenhetene at gassiske ledere tørker tårer i det offentlige rom. Men Hery Rajaonarimampianina var sterkt beveget og måtte ta seg en stopp i talen da han takket kone, barn og barnebarn for at de har støttet ham i gode og vanskelige dager.

Familien Rajaonarimampianina flyttet visstnok fra presidentpalasset på Iavoloha til deres private bolig i bydelen Tsimbazaza allerede lørdag 8. september. Det er enighet om at overgangspresidenten skal benytte seg av palasset på Ambohitsirohitra inne i sentrum. Palasset på Ambohitsirohitra var guvernørens residens under den franske koloniperioden.

En jurist sier i et intervju med avisen L'Express at signeringen av protokollen på Iavoloha innebærer en overdragelse av bestemte tjenestefunksjoner, men at det reelt sett ikke er snakk om en maktoverdragelse. Statsministeren har i praksis fått styrket sin maktposisjon. Forfatningsdomstolen (HCC) har i et eget dekret uttalt at overgangspresidenten kun skal ivareta de symbolske, seremonielle og forretningsmessige funksjoner knyttet til presidentembetet. Det blir presisert at overgangspresidenten ikke kan forhandle frem eller signere traktater. Han er ikke øverste leder for de militære styrker, og han kan ikke utstede dekret om unntakstilstand eller etablere en form for krigsrett. Videre blir det fastslått at overgangspresidenten ikke kan oppheve parlamentet eller utnevne regjering og ambassadører. Noe av det siste Hery Rajaonarimampianina gjorde før han trakk seg tilbake fra utøvelsen av presidentembetet sist uke, var å utnevne nye generaler og ambassadører.

All usikkerheten om de faktiske forhold rundt presidentens "detronisering" skyldes nok at Madagaskars grunnlov, som ble vedtatt under kriseperioden etter statskuppet i 2009, har motsigende formuleringer. På den ene side sies det at presidenten velges for en periode for fem år. På den andre side forutsettes det at en sittende president går av seksti dager før et nytt presidentvalg hvis han går for gjenvalg. Det gjør ikke saken enklere at Madagaskar er eneste land i verden med en slik paragraf i konstitusjonen. Motivet bak denne ordningen er at en president som går for gjenvalg ikke skal ha mulighet til å bruke statens penger og fremkomstmidler (som biler, helikoptere og fly) i sin valgkamp.

Madagaskar går spennende måneder i møte. Motsetningene er store mellom favorittene blant presidentkandidatene. Tiden vil vise om det blir en innsettelse av en demokratisk valgt president i januar 2019, i like gemyttlige toner som det vi registrerte på Iavoloha i dag.

 

Video fra den høytidelige seremonien på Iavoloha: https://www.youtube.com/watch?v=087PwpLPy-4

 

AMB 12.09.18