Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


29.05: Forfatningsdomstolen prøver å vise vei


Det har vært harde fronter mellom president Hery Rajaonarimampianina og opposisjonsbevegelsen "Parlamentarikere for Forandring" de siste ukene. På vegne av opposisjonen leverte advokat og visepresident i parlamentet Hanitra Razafimanantsoa i slutten av april en anmeldelse til forfatningsdomstolen HCC av landets president for brudd på grunnloven. Presidenten blir stilt til ansvar for at det ikke hadde blitt etablert en riksrett innen tolv måneder etter sin innsettelse, slik grunnloven foreskriver. Selv et godt stykke inne i femte året i presidentperioden har ikke denne viktige institusjonen kommet opp å gå.

Forfatningsdomstolen har kommet med sin kjennelse. Den mener at det ikke er konstitusjonelt grunnlag for at presidenten må gå av. Istedenfor å initiere presidentens avgang fastslår HCC at nåværende regjering må gå av og at statsoverhodet må utnevne en "samlende statsminister" innen lørdag 2. juni. Videre understreker forfatningsdomstolen at grunnlovens paragraf 54 må respekteres. Denne paragrafen skapte mye hodebry for presidenten da han skulle utnevne sin første statsminister, ettersom det forutsettes at det største partiet eller en flertallskoalisjon av partier i parlamentet skal nominere kandidater til statsministervervet.

Det er nå hard tautrekking om hvem som har rett til å nominere kandidater til posten som "samlende statsminister". I denne sammenheng har opposisjonen også innlevert en ny klage til forfatningsdomstolen. Klagen formidler at presidentens parti HVM tar seg til rette når det har etablert en flertallsplattform i parlamentet. Det blir minnet om at HVM ikke har et eneste medlem i parlamentet, samtidig som det er parlamentsmedlemmer valgt under opposisjonspartiene TIM og MAPAR som nå støtter presidenten. I den skriftlige anklagen som er blitt levert til forfatningsdomstolen, blir det argumentert for at overløpere må miste sin status som parlamentsmedlemmer. Paragraf 72 i grunnloven blir brukt som begrunnelse for dette kravet.

Det er i det hele tatt mye snakk om forholdet jus og politikk i den nåværende krise på Madagaskar. Den gassiske dommerforeningen (SMM) anklager forfatningsdomstolen for å ha gått utover sitt mandat og tatt et partipolitisk standpunkt med sin siste kjennelse.

AMB 29.05.18