Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


21.01: Christian Ntsay får fornyet tillit

Christian Ntsay, som har vært statsminister siden 4. juni 2018, har i dag fått i oppdrag å lede en ny regjering. Det er president Andry Rajoelina som har gitt ham dette oppdraget.

Det er ventet at den nye regjeringen vil bli presentert om få dager. Hvis ikke nye endringer skjer helt på tampen, vil denne regjeringen bestå av tjueto medlemmer.

Det er litt sprikende informasjon om hvor god kvinneandel det blir i den nye regjeringen, men det er ventet at det i alle fall blir åtte-ni kvinner. En avis har endog kommunisert at presidentens parti har hatt som målsetting at halvparten av regjeringsmedlemmene skal være kvinner.

 

AMB 21.01.19