Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


15.10: UD har oppdatert reiseinformasjonen

UD har i dag oppdatert reiseinformasjonen for Madagaskar.

Det står blant annet følgende: "Høsten 2018 kan det komme til opptøyer enkelte steder, i forbindelse presidentvalget. I enkelte områder på vestkysten er det også en forhøyet risiko for overfall på turister. Den største enkeltrisikoen mht liv og helse er trafikkulykker. Sykdommer man må være oppmerksom på er blant annet malaria og pest".

En kan gå inn på siden med denne reiseinformasjonen her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_madagaskar/id2414947/

 

AMB 15.10.18