Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


05.04: Aksjon til støtte for de mest sårbare

Det Norske Misjonsselskap (NMS) har sagt ja til å støtte forebyggende tiltak i omsorgsbyer og helseinstitusjoner som drives av Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Aksjonen er initiert av kirkens helsedepartement (SALFA), og vil ha nedslagsfelt i alle landets 22 regioner.

Ressursene til å bekjempe Covid-19 er ulikt fordelt. På Madagaskar kan det bli en sosial katastrofe hvis viruset begynner å spre seg i tett befolkede bydeler og i fattige lokalsamfunn. Omlag 90% av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Helsevesenet har lite kapasitet til å behandle mange syke. Landet har tilgang til omlag 35 respiratorer, og det innebærer at det bare er én pustemaskin per 750.000 mennesker.

Den beste strategien er å forebygge. Gassiske myndigheter gjør allerede en stor innsats gjennom ulike informasjonskampanjer, smittesporing og testing. SALFA vil på sin side ta ansvar for forebyggende arbeid på omlag femti helseinstitusjoner og over hundre omsorgsbyer (såkalte toby-er). 

I omsorgsbyene bor det mange frivillige medarbeidere (hyrder) og svært mange psykisk syke. En eventuell spredning av koronaviruset på disse sosiale institusjonene vil skape kaos og uhyggelige forhold. Flere av toby-ene er nå blitt stengt for besøkende, og fremover vil det være økt fokus på å forhindre en katastrofe blant de mest sårbare av de sårbare.

De som er med på denne Spleis-aksjonen bidrar til at det blir utdelt såpe, munnbind, C-vitaminer, kosttilskudd og brosjyrer. Den humanitære organisasjonen Hover Aid har stilt firehjulstrekkere til disposisjon for operasjonen. 

Bilder og mulighet til å gi finner en her: https://spleis.no/104314

  

AMB 05.04.2020