Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


11.05: Ond lørdag blant mikeafolket i dag

Tradisjonelle medisinmenn i mikeafolket på sørvestkysten av Madagaskar har erklært at barn som blir født i dag, på lørdag 11. mai, er en forbannelse. Det er tre-fire "onde lørdager" i løpet av året, og foreldre blir oppfordret til å kvitte seg med barn født på slike dager.

Undertegnede ble nylig intervjuet om denne skikken i avisen Dagen: 

– Det er særlig blant folkegruppene mikea og sakalava i Befandriana-området at denne praksisen har etablert seg. En registrerer at denne tragiske tradisjonen er på retur der kristen tro og oppdragelse vinner frem, men fenomenet har fortsatt makt over folk i avsidesliggende landsbyer.

– I den lokale virkelighetsforståelsen er denne «fødselsforbannelsen» særlig knyttet til barn som kommer til verden på en av årets tre–fire onde lørdager. Men det finnes også nyfødte barn som blir definert som en forbannelse gjennom okkult dagvelging. Det er en vanlig forståelse at foreldrene selv vil dø om de ikke skiller seg fra det «onde barnet». Ofte blir imidlertid disse barna bevisst lagt på plasser hvor det er et visst håp om at fremmede vil kunne finne dem og ta vare på dem. Midt i den avskyelige behandlingen av uønskede barn, kan det altså være et dypere ønske om at disse barna skal bli reddet og bli bevart. Men det er også mange eksempler på at utsatte barn dør på grunn av varme og manglende næring. Ja, noen blir nok også tråkket i hjel på krøtterstiene.

– Hva gjør NMS i forhold til dette problemet?

– Den gassisk-lutherske kirke (FLM), som er NMS’ samarbeidspartner på Madagaskar, gjør en innsats med å forkynne det enkelte barns verdi og ukrenkelighet. En del uønskede barn er blitt tatt hånd om av kristne familier. NMS har dessuten gitt støtte til barnehjem og skolegang for denne typen barn. Distriktsstyreren i FLM i Befandriana Atsimo har skrevet en avhandling på det teologiske fakultetet i Fianarantsoa om forbannelsesproblematikken blant mikeaene, og han tar aktivt del i folkeopplysning og rettighetsarbeid i avsidesliggende landsbyer.

Også på Madagaskars østkyst, nærmere bestemt blant folkegruppen antambahoaka i Mananjary-distriktet, er tradisjonell tro og praksis en trussel for nyfødte barn. I dette distriktet blir tvillingfødsler betraktet som en ulykke.

– Det varierer litt fra sted til sted hvorvidt en må kvitte seg med den ene eller begge tvillingene. Det er også stor forskjell mellom større tettsteder og mindre landsbyer. Generelt kan en si at denne forferdelige praksisen med å kvitte seg med tvillingbarn er overvunnet der kristen tro og generell folkeopplysning har fått gjennomslag, mens gamle tradisjoner fortsatt holdes i hevd i mange mindre landsbyer.

AMB 11.05.19