Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


09.06: Malariaen på vikende front

Det er gjort betydelige fremskritt i bekjempelsen av malaria. Ifølge statistikk fra Helseministeriet døde omlag 300 personer av malaria på Madagaskar i 2017, mens det var rundt 800 to år tidligere.

Gassiske helsemyndigheter har i mange år fått støtte fra USAID og Global Fund til ulike tiltak mot malaria. Millionvis av impregnerte myggnett er blitt delt ut gratis. Kontrollert sprøyting har skjedd i de mest utsatte områdene, særlig på Østkysten og på Sør-Madagaskar.

Tilbakegangen av malaria er sterkest på høylandsplatået, men en begynner å se gode resultater også i kystområdene. Det er praktisk talt ikke malaria å spore i hovedstaden Antananarivo og i byene Antsiranana og Antsirabe. I løpet av kort tid vil en også ha eliminert malariaen i Mahajanga og på øya Sainte-Marie.

Fem land skiller seg ut positivt når det gjelder sin måloppnåelse i arbeidet med å bekjempe malaria. I tillegg til Madagaskar står Senegal, Zimbabwe, Etiopia og Gambia på denne listen.

Helseministeriet har i samarbeid med sine internasjonale partnere laget en ny plan for perioden 2018-2022. Det er håp om å kunne utrydde malariaen helt på Madagaskar innen 2030. USAID støtter programmet med 23 millioner US-dollar i 2018. 

I 93 av landets 112 helsedistrikter får gravide kvinner tilbud om gratis malariaprofylakse i inneværende år. Det blir videre stilt til disposisjon effektive hurtigtester over hele landet.  

 

AMB 09.06.18