Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


26.10: Norsk tilleggsbevilgning til valget

Norge har denne uken lovet å gi 50.000 doller i ekstra støtte til gjennomføringen av presidentvalget. Gassiske medier har formidlet at beløpet er 500.000 Euro, men dette beror på en misforståelse.

Ministerråd Johan Meyer i ambassadeseksjonen formidlet denne nyheten i et møte med den nasjonale valgkommisjonen (CENI). Norge har i perioden 2017-2018 støttet forberedelsen og gjennomføringen av valget med litt over 1,1 millioner dollar.

Frankrike har på sin side lagt på bordet 100.000 dollar ekstra denne uken.  Også EU, USA og Japan bidrar med midler til valget. Den nasjonale valgkommisjonen uttaler at valget nå er fullfinansiert.

Det er nå mye uro rundt gjennomføringen av valget. En stor gruppe presidentkandidater kritiserer valglister og rammebetingelser for valget. Men hvis alt går etter planen, vil første valgomgang gå av stabelen 7. november. En eventuell andre valgrunde blir 19. desember.

 

AMB 26.10.18