Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


26.03: Tradisjonsrik jernbane opprustes

Midt i koronakrisen har fire lokomotiver ankommet havnen i Toamasina. Dette er lokomotiver som har gjort tjeneste i Europa, og tre av dem er i svært god stand. Tanken er at disse skal settes i drift på jernbanelinjen Fianarantsoa-Manakara. Det fjerde lokomotivet skal brukes når det er behov for å skifte ut forskjellige deler. Jernbaneselskapet FCE har, ifølge avisen L’Express, forhåpninger om at de nye lokomotivene vil bidra til god og stabil drift i tiden fremover. 

Denne spesielle jernbanen har vært under rehabilitering de siste ukene. En viadukt på 200 meter i Sahasinaka blir renovert og seksti kilometer med jernbanespor repareres. 

Dette er eneste jernbanelinje på Madagaskar som er i aktiv bruk for varetransport så vel som passasjertrafikk. Den fungerer som en «økonomisk lunge» i regionen. Mange turister, ikke minst ryggsekkturister, har dette som en opplevelsestur.  Det er omlag 150.000 reisende per år, og det transporteres årlig rundt femten tusen tonn med varer. Det sies at 200.000 bønder i regionen nyter godt av denne transport- og ferdselsåren.

Toget går gjennom unike naturområder, blant annet utkanten av nasjonalparken Ranomafana. En rekke avsidesliggende landsbyer knyttes til omverdenen ved hjelp av toget som tøffer ned og opp mellom høylandsplatået og Indiahavet. Det er en nivåforskjell på 1.100 meter mellom teplantasjene i Sahambavy og havnebyen Manakara. 

Jernbanen ble bygd av franskmennene i perioden 1926-1936. Skinnene kom opprinnelig fra Tyskland, visstnok som endel av krigsoppgjøret mellom Tyskland og Frankrike etter første verdenskrig. 

I Manakara passerer toget, som ett av tre-fire steder i verden, en flystripe. Strekingen er på totalt 163 kilometer. Det er totalt 48 tunneler, og en passerer tilsammen seksten stasjoner mellom endestasjonene. Den er den tredje bratteste normalsporede adhesjonsbane i verden, etter Henrückbanen i Tyskland og Flåmsbanen i Norge. 

Tidligere har det vært vanlig å beregne 8-12 timer på reisen fra provinshovedstaden Fianarantsoa ned til kysten, men det er mulig at reisetiden vil kortes ned, og at det også blir mindre av forsinkelser, med de nye lokomotivene.

 

AMB 26.03.2020