Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

NMS på Madagaskar

 

Det Norske Misjonsselskap (NMS) har vært på Madagaskar siden 1866. Sammen med andre misjonspartnere har NMS fått være med på å etablere en stor kirke med over 8.100 menigheter og et blomstrende foreningsarbeid.

Spørsmålet om nedtrapping - og eventuelt utfasing - har stadig vært diskutert i NMS i perioden fra 1970-årene. I dag er organisasjonen tilstede med noen få misjonærer og en annen form for støtte enn tidligere.

Ved å avslutte arbeidet på Madagaskar, kan NMS kanskje vise handlekraft og vilje til fornyelse. Men dette er nok en feil tilnærming. Arbeidsformer kan forandres, men felleskapsbånd kan ikke brytes. Fortsatt får vi være med på å bygge en levende, handlende og misjonerende kirke. NMS går sammen med samarbeidskirken i å bringe evangeliet stadig videre, også utenfor landets grenser. Gjennom ulike programmer får vi dessuten gi håp og fremtidsmuligheter til fattige og sårbare mennesker.

NMS bidrar til at Den gassisk-lutherske kirke (FLM) kan møte fremtiden med fornyet styrke. Viktige temaer i våre samarbeidsprosjekter er: frigjøring av talenter, misjonale menigheter, god menighetsledelse, verdibasert diakoni, inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, gode forvaltningsrutiner, tiltak mot korrupsjon, bevissthet på maktmisbruk og kvinners plass og rolle.

8. desember 2017 var det 150 år siden John Engh holdt den første gudstjenesten på Betafo. I den forbindelse ble det laget en egen jubileumsutstilling (som kan bestilles hos NMS i Stavanger). Nedenfor er det noen smakebiter fra denne utstillingen.

Foto : Pierrot Men