Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Kommentarer og meninger


Perspektiver på norsk-gassiske relasjoner
En prosess med intens offentlig debatt
Noen tanker en uke etter pavens visitt
Lærebøker i naturvitenskap må revideres
Tanker i lys av lungepesten i 2017
Noen aktuelle og kritiske perspektiver
Misjon, kirke og politisk ansvar i krisetider
Begrepet Guds rike i misjonsforståelsen