Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Artikler og reportasjer


Opptur for bibel- og prestestudier i Morondava

Bildet: Teolog og bibliotekar Manirisoa Julia på presteseminaret i Morondava

 

 

I de første årene på 2000-tallet var presteskolen i Morondava nede i en bølgedal. Det var svært få elever, og prestestudiet sto i fare for å bli nedlagt. Nå er situasjonen annerledes. Det er bra med studenter på prestestudiet så vel som på bibelskolen, og det har de siste årene skjedd en oppgradering av infrastrukturen, slik at senteret ikke er like sårbart som tidligere når det kommer oversvømmelser.

 

Teolog og bibliotekar Manirisoa Julia viser gjester stolt inn på et nytt bibliotek, med tilliggende leserom. Allerede for flere år siden ble de tre klasserommene i samme bygg rehabilitert og hevet høyt over bakkenivået med støtte fra NMS. Nå har skolen fått et tilbygg hvor biblioteket ligger hele halvannen meter over bakkenivået. Biblioteket er også godt sikret mot innbrudd, og bibliotekaren har laget gode systemer for manuell registrering av bøkene. Det er god grunn til å håpe at bøker på biblioteket i fremtiden ikke vil bli rammet av oversvømmelser eller tyverier.

- Vi takker giverne i Norge for støtten til å etablere et nytt bibliotek som har gode sikkerhetsforanstaltninger. Det er også et stort fremskritt at studentene har fått leseplasser i et rom ved siden av biblioteket. Flere enn tidligere leser nå bøker, sier bibliotekar Manirisoa Julia og legger til:

- Jeg for min del har fått ny motivasjon til å presentere lesverdige bøker i forbindelse med kunngjøringene på morgenandaktene. 

Manirisoa Julia er også glad for at NMS i perioden 2020 – 2021 gir støtte til innstallering av internett på alle de seks regionale presteskolene i Den gassisk-lutherske kirke. Dette gir helt nye muligheter til å utveksle informasjon og å få tilgang til nettbaserte biblioteker.

- Dessuten ser vi frem til å få digitale systemer for å katalogisere våre egne bøker og å registrere utlån, sier bibliotekaren.

 

Det er nå 61 nye studenter på teologistudiet og omlag 30 elever på den toårige bibelskolen i Morondava. Studentene kommer ikke bare fra de nærliggende synodene, men også fra Sør-Madagaskar, Østkysten og Innlandet. Presteseminaret her i Baobab-land har utvidet sitt nedslagsfelt, og det har på sett og vis fått en større nasjonal rolle enn tidligere.

Dette teologiske utdanningssenteret ligger bare et steinkast fra en rekke misjonærgraver fra pionertiden. Misjonsprest Reinert Aas etablerte den første misjonsstasjonen her på Betela, omlag to kilometer fra dagens bysentrum. Allerede i pionertida hendte det at elven gikk over sine bredder på dette stedet, og Aas forteller i sin biografi om den gang hele misjonærhuset ristet fordi en stor krokodille slengte halen borti en av bæresøylene. Han bygde for øvrig en kirke her på Betela i første halvdel av 1880-årene, og den blir i dag regnet for å være Madagaskars eldste trekirke. 

 

Bibelskoleelev og katekist Razafindrajato Edmond kan fortelle at livet hans ble totalt forandret etter et blodig møte med en krokodille. En dag han var nede ved elva, satt han plutselig fast i gapet til det grufulle dyret. Da han rev seg løs, hadde han mistet lilletåa og blodet fløt. Han tenkte først å ta opp kampen med krokodillen, men hørte da en mild stemme som sa: ‘Ikke slåss med den. Den er din fiende. Gå hjem!’

Edmond forteller videre: « Jeg kom tidsnok til behandling på sykehuset i Mahabo, men sovnet raskt i ren utmattelse. Etter en lang, tung søvn våknet jeg opp, og da lå hodet mitt merkelig nok ved en bibel. Da jeg en måned senere var kommet hjem etter behandlingen, hadde jeg en natt en drøm hvor jeg igjen fikk se den bibelen jeg hadde hatt ved hodet mitt i Mahabo, foruten at jeg så en mektig og lysende skikkelse som talte til meg med en varm stemme. Om morgenen etter at jeg hadde hatt denne spesielle drømmen, sa jeg til min kone: ‘Vi må begynne å be til Jesus’. Vi kvittet oss med alle våre amuletter, og mitt liv ble helt forandret. Jeg hadde tidligere levd et rotete og utsvevende liv, men nå fikk jeg en ny glede og fred. Det er stort å få leve livet med Jesus. De siste årene har jeg vært med å etablere en ny menighet ».

 

Arild M. Bakke 09.03.2020