Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Artikler og reportasjer


Lukkede dører åpner nye vinduer

 

 

 

- Nedstengingen i koronaperioden har revolusjonert vår bruk av digitale kommunikasjonsmidler.

 

Dette sier dr Olivier Randrianjaka på Det teologiske fakultetet (SALT) i Fianarantsoa. Selv hadde han håpet å kunne reise til Norge for å forsvare sin doktorgrad, men dette måtte i stedet gjøres ved hjelp av Skype på universitetet i Fianarantsoa. Lærere på VID i Stavanger, MF i Oslo og NLA i Bergen deltok på den nettbaserte disputasen i midten av august. Også en kameruneser, som er rektor på et teologisk institutt i Marokko, var med på den faglige vurdering av doktorgraden. 

- Jeg fryktet at det kunne bli brudd eller uro på linjen. Men det fungerte bra både når vi testet systemet på forhånd og under selve disputasen, sier Olivier.

 

Trinnvis utvikling

Dette med digitale kommunikasjonsformer er ikke helt nytt på SALT. Olivier Randrianjaka forteller at det ble gjort mindre forsøk allerede for fire-fem år siden. NMS gav da støtte til å installere internett på dette studiesenteret, og studentene begynte å lese bøker og artikler som lå ute på nett. Men nedstengingen under koronapandemien har tvunget institusjonen til å tenke mere kreativt og målrettet rundt digital undervisning.

- I nært samarbeid med VID i Stavanger har vi nå lansert en internasjonal teologisk mastergrad. Lærere på de to institusjonene samarbeider om dette nye studiet. Mye av undervisningen skjer på den digitale plattformen Zoom. Det formidles undervisning på engelsk, og det legges opp til at lærere, så vel som studenter, kan stille spørsmål digitalt, sier han.

 

Lovende samarbeid

NMS støtter det nye masterstudiet. VID har på sin side klart å frigjøre interne midler, og denne utdanningsinstitusjonen vil dessuten få tilbake noe penger fra den norske stat for hver student som klarer å fullføre programmet.

Dette er et pilotprosjekt over tre år, hvor tilsammen tjue studenter etter planen vil få en internasjonal mastergrad i teologi, med hovedfokus på missiologi, ledelse og praktisk teologi. Studentene vil være to perioder på VID i Stavanger, men ellers vil hele programmet skje digitalt. Andre studenter, både på SALT og VID, har anledning til å følge den digitale undervisningen. Det er også lagt vekt på fortløpende kompetanse- og erfaringsutveksling mellom lærere på de to institusjonene. Det er håp om at kontakten mellom gassiske og norske studenter vil være til gjensidig inspirasjon, ikke minst gjennom utveksling av åndelige erfaringer.

Olivier Randrianjaka er svært entusiastisk når han omtaler det nye masterstudiet. Han forteller at SALT nå legger planer for et nytt klasserom, med mulighet til å koble opp en rekke PC-er til det digitale nettverket. Han håper at SALT og VID også kan samarbeide om et nytt doktorgradsprogram. Hvis mye av fremtidens doktorgradsstudium kan legges til Madagaskar, vil en få ned kostnadene og øke mulighetene for at flere kandidater kan få være med. 

 

Digitale møter

Under koronapandemien har en på Madagaskar, i likhet med mange andre land, blitt tvunget til å tenke nytt om det å holde møter. Nylig var det koordineringskomité innen teologisk utdanning ved hjelp av det nettbaserte møtestedet Teams, hvor medlemmer i Fianarantsoa, Antsirabe og Mahajanga, foruten en rådgiver med bopel i Norge, kunne delta.

- Det er litt nytt og fremmed å ta beslutninger på denne måten. For noen er det vanskelig å holde oppe motivasjonen når en ikke kan møtes ansikt til ansikt. Men dette har absolutt sine fordeler. Ved å ha møter på Teams, kan vi spare mye tid og reisekostnader. Selv om denne møteformen ikke alltid kan erstatte ordinære samlinger, kan den være et godt alternativ innimellom, avslutter Olivier Randrianjaka begeistret.

  

Arild M. Bakke