Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Artikler og reportasjer


Fra Nilens bredder til verdens ende

Bilde fra venstre: Amir, Mina og artikkelforfatteren på seiltur på Nilen

 

 

Arild M. Bakke

 

- Vi begynte vår historie på Nilen. Om formiddagen var det undervisning i seilbåten Ibis. På ettermiddagen var lærere og studenter involvert i evangelisering og menighetsplanting langs elvens bredder. 

Dette forteller dr Tharwat Waheeb på Det evangelisk-teologiske seminaret i Kairo (ETSC). Waheeb er leder for misjonsavdelingen på seminaret. Han beretter stolt om et kreativt og dynamisk fagmiljø på ETSC, som viser vilje til å tenke nytt i en ny tid. 

Dette presbyterianske seminaret i Kairo er på ingen måte en gammeldags eller tungrodd institusjon, tross dens 155 år lange historie. 

 

Tradisjon og modernitet

- Den utadvendte og virkelighetsnære strategien fra pionerårene, hvor vi var koblet tett på folk langs Nilen, har vi tatt vare på i en ny tid. Vi kombinerer tradisjon, folkelighet og modernitet, understreker dr Waheeb.

- I dag har vi kontakt med studenter over hele verden gjennom nettbasert distanselæring, foruten at vi kan tilby studier og forskningsprogrammer innen teologi, kultur, sosiologi, musikk, ledelse og media, forteller misjonsteologen i Kairo.

Fortsatt promoterer dette teologiske seminaret sin tilknytning til Nilen. Da jeg var på besøk på vegne av Det norske misjonsselskap (NMS) i slutten av september, ble jeg invitert på en seiltur på Nilen i en tradisjonell «felucca» sammen med kommunikasjonsrådgiver Mina på ETSC og prestestudent Amir. 

 

Menigheten i Nag-Hammadi

Amir kommer fra Nag-Hammadi, en mindre by omlag fem hundre kilometer oppover langs Nilen. Nag-Hammadi er internasjonalt mest kjent for en rekke bemerkelsesverdige skrifter, deriblant Tomas-evangeliet, som ble funnet i 1945. Men her i Nag-Hammadi er også Amirs hjemmemenighet, en menighet som har hatt en fantastisk vekst de siste årene.

- Min far startet som pastor i den evangeliske menigheten i Nag-Hammadi for tjuetre år side. Selv om andre pastorer hadde gått foran ham i det menighetsbyggende arbeidet i byen, var det bare åtte medlemmer i menigheten da han startet opp som leder. Det har imidlertid vært stor vekst i menigheten, ikke minst de siste seks årene, forteller en begeistret Amir, mens en frisk bris på Nilen henleder tankene til Åndens overnaturlige vind.

- Nå er det 150 voksne medlemmer i fars menighet. I tillegg er det omlag 100 andre voksne som kommer innom på forskjellige arrangementer, foruten alle de aktive barna og tenåringene, sier prestestudenten.

Misjonsteolog Waheeb, som har en doktorgrad innen kirkevekst, bekrefter at det er relativt åpne dører for evangeliet i Egypt og den omkringliggende arabiske verden akkurat nå. Waheeb har ansvar for et program innen menighetsplanting i den presbyterianske kirke, i tillegg til stillingen på seminaret. Han har i en rekke år kartlagt mulige steder for planting av nye menigheter, og han har vært involvert i å utruste og sende medarbeidere til områder som er egnet for satsing. På grunn av denne målrettede satsingen har antallet menigheter i Den presbyterianske kirke i Egypt de siste tolv årene økt fra 311 til 417 forteller han. 

 

I farens fotspor

Mens vi fortsatt sitter i seilbåten på Nilen, forteller Amir at han i ungdomsårene ikke hadde noe ønske om å gå i farens fotspor. Men da han gikk tredje året på ingeniørstudiet, hørte han plutselig og uventet en stemme som kalte ham til å bli pastor. Hele det etterfølgende året ba han mye for å få klarhet om Guds plan, og han opplevde da at pastorkallet ble bekreftet på forskjellige måter. 

Nå går Amir tredje året på prestestudiet, og han har et sterkt ønske om å gå inn i en tjeneste i Øvre Egypt, hvor det er mye fattigdom og mange menigheter uten pastor. Men foreløpig er Amir fokusert på å få mest mulig ut av teologistudiene.

- Det blir feil å studere teologi bare for å øke kunnskapsnivået. Jeg tenker at det er viktig også å være motivert for indre forvandling, sier Amir.

På websiden til ETSC profileres institusjonens overordnede mål som «å forberede, utruste og utdanne pastorer og ledere til Den evangelisk-presbyterianske kirke og andre kirkesamfunn i Egypt, den arabiske verden og arabiske felleskap i utlendighet». 

 

Økumenisk og internasjonalt 

Det teologiske seminaret ETSC, som har holdt til på sitt nåværende sted i Kairo siden 1925, legger ikke skjul på sin presbyterianske basis. Men det har også en åpen og økumenisk profil. Det er etablert et eget studium med fokus på den «arabisk-kristne arven», hvor det deltar koptiske prester så vel som muslimske ledere.  Førti prosent av studentene i dette studieprogrammet er muslimer.

Totalt er det nå fem ulike masterprogrammer på ETSC. Arabiske studenter i Canada og i ulike land i Midtøsten følger et nettbasert opplegg. Fremover vil muligheten for distanselæring også bli presentert for potensielle studenter i Europa. 

Antallet studenter på seminaret har økt fra omlag åtti i år 2000 til over fire hundre i dag. Institusjonen har for noen år siden kjøpt seg inn i en etasje på 1.300 kvm i et nabobygg. Denne utvidelsen gjør det mulig å tilby et nytt studium innen sang og musikk. Det vil også bli etablert et senter for missiologiske og sosiokulturelle studier. Videre ligger det til rette for å styrke og videreutvikle de nettbaserte studietilbudene i nye lokaler. Det norske misjonsselskap (NMS) støtter dette distanselæringsprogrammet økonomisk.

 

Distanselæring i Alexandria

Det har i endel år vært en egen filial for distanselæring i Alexandria, i byen som var et senter for teologiske studier i oldkirken. Noe av støtten fra NMS i 2018 ble brukt til rehabilitering av studielokaler og installering av aircondition. Det var stort behov for renovering og modernisering.

Senteret i Alexandria ligger i et svært gammelt bygg, som i sin tid ble reist av presbyterianske misjonærer. Nå har en fått trivelige og funksjonelle lokaler for studenter som følger undervisning ved hjelp av internett.

Kommunikasjonsleder Mariam Hanna og dekan Hani Hanna på ETSC uttrykker stor takknemlighet for samarbeidet med NMS. Omlag 50% av utgiftspostene på seminaret dekkes ved hjelp av økonomisk støtte fra samarbeidspartnere utenfor Egypt, og omtrent like mye penger kommer inn på lokale innsamlinger, inntektsbringende aktiviteter og studentavgifter.  Seminaret får økonomiske overføringer fra kirker og organisasjoner i Skottland, Nederland, USA, Canada og Sør-Korea, foruten fra NMS i Norge.

På mitt besøk i filialen i Alexandria treffer jeg en tidligere teologistudent. Han må ta visse forholdsregler, og ber meg om å bruke dekknavnet Yousef Mariam. Annen hver måned reiser han til et område i Tyrkia hvor det er store leirer med syriske flyktninger. 

- Det er stor åpenhet for evangeliet i flyktningeleirene. Vi erfarer også at nye kristne ikke blir forfulgt på samme måte her som i andre områder i Midtøsten. Flyktningkrisen er en enestående historisk mulighet til å nå nye grupper med evangeliet, sier Yousef Mariam.

- Vi gleder oss over at vi nå har klart å etablere en ny menighet i den ene flyktningeleiren, forteller en glad og frimodig misjonær, som selv er et levende bevis på at «Nilen-seminaret» i vår tid bidrar til å spre det glade budskap langt utenfor Nilens bredder.

 

12.10.2019,  Arild M. Bakke