Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Artikler og reportasjer


Både grasrot og akademia

Fra venstre: Toromare Mananato, Lotera Fabien og Zo Rakotoarison

  

- Programmet "Use Your Talents” tar utgangspunkt i den aktuelle situasjon hvor vi bor. Denne utviklingspedagogikken skaper frigjøring og håp i lokalsamfunnet, i land etter land. Det er vakkert når alle har en plass i programmet - både som bidragsytere og mottakere. Og det er flott når også ulike studiesteder nå involveres i erfaringsutveksling og frigjøring av talenter. 

Dette sier visegeneralsekretær Toromare Mananato i Den gassisk lutherske kirke (FLM) når hun summerer opp utbyttet av et internasjonalt seminar om Use Your Talents i Addis Abeba. På seminaret, hvor det var med folk fra Etiopia, Madagaskar, Kenya, Kamerun, Kina, Frankrike og Norge, var det et særlig fokus på hvordan en kan integrere tenkningen rundt Use Your Talents i høyere utdanning. Det var NMS, med støtte fra Digni, som inviterte til fagseminaret i Addis Abeba.

Dekanus Lotera Fabien på Det teologiske fakultetet (SALT) i Fianarantsoa deler gleden over at Use Your Talents nå kan bli integrert på universiteter, høgskoler og bibelskoler.

- Når denne metodikken blir forstått og undervist av teologiske lærere, så kan dette få avgjørende betydning for fremtidens ledere. Sammen kan vi bidra til utvikling i menigheter, i lokalsamfunn og i nasjonens liv. Modeller for å frigjøre talenter og ressurser må selvfølgelig undervises innen praktisk teologi, men en kan også ha fokus på dette i bibelfagene og hente relevant stoff fra forskjellige tekster, sier Lotera Fabien.

Zo Rakotoarison er godt i gang med en doktorgrad om Use Your Talents på VID/Diakonhjemmet i Oslo. På vei tilbake til Oslo fra feltstudier på Madagaskar fikk også hun anledning til å være med på seminaret i Addis. Hun er fascinert over at Use Your Talents nå er et grasrotprogram så vel som et metodisk arbeidsredskap innen høyere utdanning.

- Når Use Your Talents integreres i forskning og studier, så får vi gode verktøy for å analysere hva som faktisk fungerer på grasrotplanet. Videre kan en på universiteter og høgskoler bidra til at de unge blir oppdratt til å frigjøre talenter og ressurser med tanke på å skape vekst og utvikling, sier Zo Rakotoarison.

- Hos meg skapte det positiv gjenklang at flere innledere på seminaret klarte å holde sammen kristen trosformidling og utviklingsarbeid. Jeg er grunnleggende overbevisst om at kristentroen er en katalysator for å skape positiv forandring og fremtidsrettet utvikling, understreker Zo.

Kirkepresident Yonas Yigezu i samarbeidskirken Mekane Yesus i Etiopia hadde en sterk og gripende hilsen på avslutningsdagen. Hans budskap var en sterk oppfordring til å frigjøre talenter og forvalte det vi har fått – til Guds ære, og til gavn for de rundt oss.

 

Arild M. Bakke 08.12.18